» DBK

Novinky

Hledáme pamětníky

Pokud si sochu pamatujete nebo máte dokonce fotku, přijďte  do Panorama hotelu Praha, kde je připravená instalace, ve které je možné vzpomínku na sochu předat.

Jako odměna je pro každého pamětníka připravený nápoj na baru hotelu.

Instalace v Panorama Hotelu Praha bude otevřená od 22. 7. do 15. 11. 2020 každou středu od 18 do 20 hodin a každou sobotu a neděli od 14 do 18 hodin.

Těšíme se na vás

Jesper Alvaer, Isabela Grosseová

Diváci bez uměleckého díla, 2020 

Dílo vzniklo s podporou bienále Ve věci umění, firmy Měď Povrly a.s., člena skupiny MTX Group, Městské části Praha 4, Ministerstva kultury České republiky, Obchodního centra DBK Budějovická, Office for Contemporary Art Norway – OCA a Panorama Hotelu Praha

Instalace a performativní projekt o třech částech:

Živá instalace v Panorama Hotelu Praha, 2020

Performativní projekt je přístupný pro omezený počet divaček / diváku, 3 os / 30 min 

Stéla, 2020

Socha, mědiryt, 215 x 30 cm

Měděné destičky nesoucí ryté kresby pamětníků ztracené sochy Květ.

Umístění: Piazzetta před hlavním vstupem do Obchodního centra DBK Budějovická, Panorama Hotel Praha, Holešovická tržnice 

Plakátový billboard, 2020

PVC banner, barvený tisk, 6,9 m x 12,1m

Umístění: Fasáda nad hlavním vstupem do Obchodního centra DBK Budějovická 

Jesper James Alvaer, Isabela Grosseová, Praha / Oslo

n. Copenhagen (Dánsko), 1973; n. Praha (Československo), 1976

Jesper Alvaer a Isabela Grosseová je pár umělců česko-norského původu. Ve své práci dlouhodobě zkoumají a uvažují nad tím, jaké vlastnosti (instituce, aura, originalita) odlišují umělecké předměty od neuměleckých a v čem se liší pravidla jednání umělce od těch, jež jsou vlastní osobě divákům. Výtvarné artefakty nepovažují za finální cíl práce, ale jsou pro ně záminkou pro tvorbu situací, během kterých originalita diváckého zážitku nahrazuje tradiční originalitu uměleckého díla. Prostor galerie se v jejich scénářích mění z místa, kde umělecké dílo slouží k estetickému vnímání, v místo, kde konkrétní schopnosti diváků jsou za asistence umělců uvedeny do činnosti vyúsťující v realizaci „věci“, díla nebo příběhu a tento výsledek tak de facto nahradí umělecký artefakt. Na výstavě Způsobilost v galerii Fotograf (2015), například, nebyl vystaven žádný umělecký exponát. Výchozí impuls byla kresba ruky, jíž si každý divák sám nakreslil. Po vyslechnutí audio nahrávky diváci absolvovali seanci s koučem, který za pomocí kresby i zážitku z poslechu přivedl návštěvníka k verzi vlastního vyprávění uchopujícího to, co na výstavě zažil.  

Alvaer s Grosseovou pro výstavu Pojď blíž vytvořili nový projekt pramenící ze zaujetí skleněnou sochou Květ, 1982 Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského, která vznikla jako zakázka pro veřejný prostor na Budějovickém náměstí v Praze. Tato socha byla poškozena a z náměstí během devadesátých let kamsi zmizela. Autoři na základě inzerátu, plakátového billboardu, ad. našli pamětníky, kteří si sochu pamatují. Na setkáních s pamětníky je požádali o sdílení vzpomínek spojených s místem a skleněnou sochou. Během toho pamětníci napůl vědomě vytvoří fyzickou stopu na měděných destičkách, jež autoři použijí jako materiál pro výrobu měděné repliky ztracené sochy.               

 

 

Zpět na seznam novinek